Buku Abu Bakar The 1st Khalifa

Buku Abu Bakar The 1st Khalifa

202
0
BERBAGI

“Sesungguhnya manusia yang paling berjasa kepadaku dengan harta dan jiwanya adalah Abu Bakar. Jika aku diharuskan mengambil seorang kekasih, aku akan mengambil Abu Bakar sebagai seorang al khalil (kekasih), tetapi persaudaraan Islam lebih baik. Tidak tersisa satu pintu masjid pun kecuali pintu masjid Abu Bakar.” (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Buku Abu Bakar The 1st Khalifa.

Buku ini berkisah tentang Abu Bakar Ash Shiddiq – orang yang pertama kali memeluk Islam (Ash Sabiqun Al Awwalun). Abu Bakar Ash Shiddiq adalah satu sahabat Rasulullah saw. yang sangat setia. Dia berasal dari keluarga mulia dan terhormat dari kalangan kaumnya serta selalu menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang tercela.

Dia bukan saja merupakan kawan terdekat Rasululah saw., melainkan juga saudara seiman dan seagama. Tiada hari yang dilalui, tiada aktivitas yang dikerjakan oleh Abu Bakar Ash Shiddiq kecuali mendampingi dan membantu perjuangan Rasulullah saw. untuk mensyiarkan agama Allah di tengah-tengah masyarakatnya.

Di dalam buku Abu Bakar The 1st Khalifa terdapat ragam permasalahan sebagai berikut.

  • Bagaimana kehidupan masyarakat kota Mekah pada zaman jahiliah,
  • Bagaimana cara Abu Bakar Ash Shiddiq mengubah kebiasaan jahiliah yang telah mengakar kuat pada penduduk Mekah,
  • Bagaimana sikap Abu Bakar Ash Shiddiq ketika berada di Madinah,
  • Bagaimana sepak terjang Abu Bakar Ash Shiddiq ketika menjabat sebagai khalifah,
  • Bagaimana sikap Abu Bakar Ash Shiddiq ketika terhadap orang-orang yang melanggar syariat Islam,
  • Bagaimana sikap Abu Bakar Ash Shiddiq terhadap sahabat lain yang memprotes kebijakannya,
  • Bagaimana komitmen Abu Bakar Ash Shiddiq untuk menjalankan wasiat Rasulullah saw.,
  • Bagaimana suasana menjelang kematian Abu Bakar Ash Shiddiq.

Buku Abu Bakar The 1st Khalifa ini diterbitkan oleh syaamil books, ditulis oleh Misbah Em Majidy, M.A.

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY