Keutamaan Sholat Subuh Berdasarkan Alquran dan Alhadits

Keutamaan Sholat Subuh Berdasarkan Alquran dan Alhadits

506
0
BERBAGI
Keutamaan Sholat Subuh Berdasarkan Alquran dan Alhadits
[foto: internet]

Keutamaan Sholat Subuh Berdasarkan Alquran dan Alhadits – Diriwayatkan oleh Tirmidzi, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu’Alaihi Wasallam pernah bersabda, “Barang siapa yang mengucapkan do’a setiap selesai sholat subuh, dan ia masih melipatkan kedua kakinya serta belum berkata-kata yg lain, yaitu do’a;
‘Laa Ilaaha Illa Allahu Wahdahu Laa Syarikala Lahu, Lahulmulku walahulhamdu, yuhyi wayumitu, wahuwa ‘ala kulli syai’in qodir’ – sebanyak 10 kali, maka Allah menuliskan 10 kebaikan bagi orang tersebut, lalu Allah menghapus 10 kejelekannya, mengangkat derajatnya sebanyak 10 kali lipat, dan pada hari itu ia berada dalam perlindungan dari setiap perkara yang tidak mengenakkan, serta dijaga dari godaan setan. Dan tidak ada yang bisa membinasakannya hari itu selain perbuatan syirik kepada Allah Swt.” (Diriwayatkan oleh Tarmidzi no.3811 kitab ad-Da’awat, dan ia berkata,“Hadits hasan shohih.”).

Waktu subuh merupakan waktu yang istimewa, sebab itu Allah Swt. memerintahkan untuk mengerjakan sholat subuh. Sebagaimana dijelaskan dalam Alquran surat Al-Isra’ ayat 78, yang berbunyi, “Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat Subuh. Sesungguhnya sholat Subuh itu disaksikan oleh malaikat.”

Panggilan untuk sholat atau adzan subuh berbeda dengan adzan untuk sholat fardhu lainnya. Pada saat adzan aubuh, muadzin menambahkan lafadz atau kalimat, “ashsholatu khoirun minan naum”. Kalimat tersebut berarti, “Sholat itu (subuh) lebih baik daripada tidur” dengan maksud mempertegas bahwa sholat Subuh memiliki keistimewaan tersendiri.

Keutamaan Sholat Subuh Berdasarkan Alquran dan Alhadits

Sholat Subuh merupakan sholat wajib yang memiliki jumlah rakaat paling sedikit di antara sholat wajib lainnya, yaitu hanya 2 (dua) rakaat. Akan tetapi, jamak orang yang merasakan berat untuk mengerjakanya sekalipun orang tersebut sudah mendengarkan panggilan adzan.

Lantas, apa alasannya bagi Allah Swt. memerintahkan kaum muslimin agar bangun di waktu subuh? Karena itu sebagai jalan bagi hamba untuk taat kepada perintah-Nya. Allah menguji keimanan seorang hamba dengan keadaan seperti itu; waktu subuh merupakan waktu paling nikmat untuk terlelap.

Dan Allah Swt, tidak semata-mata memerintahkan hambanya untuk melaksanakan ibadah sholat subuh melainkan terdapat keistimewaan (keutamaan) di waktu tersebut, antara lain:

  • Keistimewaan 1 – membuka jalan rezeki – Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib RA. Selepas sholat subuh, Rasulullah menyaksikan Fatimah (putrinya) sedang tertidur pulas, kemudian Beliau membangunkannya dan bersabda, “Yaa Fatimah, bangunlah dan saksikanlah rejeki dai Tuhanmu. Karena Allah mengobral rizki-Nya untuk para hamba itu di antara sholat subuh dan terbitnya matahari.” (HR. Al Mundziri).

Bukan berarti seorang hamba yang telah melaksanakan ibadah sholat subuh lalu memperoleh uang atau makanan dengan serta merta. Melainkan, bagi setiap orang yang  bangun di waktu subuh lalu melaksanakan sholat subuh tepat pada waktunya maka mereka termasuk golongan yang taat kepada Allah. Sebagai ganjarannya, Allah akan menjaganya di sepanjang hari dan memberikan kemudahan dalam menjalani segala urusannya.

  • Keistimewaan 2 – menghindarkan dari api neraka – Sholat Subuh juga merupakan penyelamat seseorang dari neraka. Rasulullah bersabda “Tidak akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum matahari terbit dan sebelum tenggelamnya.” (HR. Muslim). Dari hadist ini Rasulullah menjamin dengan izin Allah bagi muslim yang memelihara sholat subuh dan sholat ashar. Maka orang tersebut tidak akan masuk neraka dan apabila kelak di surga, ia (pemelihara sholat subuh) akan diberi kenikmatan yang tidak ada tandingannya yaitu melihat wajah Allah yang mulia.
  • Keutamaan Sholat Subuh Berdasarkan Alquran dan Alhadits

  • Keistimewaan 3 – sholat rawatib subuh lebih baik dari seluruh isi dunia – Sholat subuh pun memiliki keutamaan sholat Subuh. Rasulullah selama hidupnya selalu melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat Subuh atau dikenal juga dengan istilah sholat rawatib qobliah subuh. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya 2 (dua) rakaat sebelum subuh (sholat wajib) lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya.” (HR. Muslim).
  • Keistimewaan 4 – turunnya Nabi Isa AS ke bumi – Di waktu subuh pula akan terjadi sebuah kejadian besar. Di akhir zaman nanti turun Nabi Isa AS ke bumi yang akan terjadi pada waktu subuh. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al Bahili, Rasulullah bersabda, “Imam mereka adalah laki-laki yang soleh. Ketika pemimpin mereka hendak maju ke depan untuk mengimami dalam sholat Subuh, tiba-tiba turunlah Isa bin Maryam. Maka mundurlah imam mereka ke belakang dengan tujuan Isa bergerak maju guna mengimami sholat. Isa lalu meletakkan tangannya di antara dua bahunya (pemimpin mereka) sambil berkata, ‘Majulah engkau dan pimpinlah sholat, karena sesungguhnya ia (sholat) ditegakkan untuk kalian’. Akhirnya pemimpin mereka pun mengimami mereka sholat dan ketika sholat telah usai Isa berkata ‘bukalah pintu’” (HR. Ibnu Majah).

Dari sisi psikologi, seseorang yang bangun lebih awal akan merasakan lebih bersemangat dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Hal ini mempertegas bahwa muslimin yang melaksanakan sholat subuh akan mendapatkan energi positif yang mampu mendorongnya untuk bekerja keras dan menjemput rezekinya. [w2/12]


Sumber: ldii sidoarjo

TIDAK ADA KOMENTAR

LEAVE A REPLY